Projektování staveb

Projektování staveb

O firmě

O firmě

NEUTRA PROJECT s.r.o. je česká společnost se sídlem ve Františkových Lázních. Firma byla založena v roce 2016. Zabýváme se projektovou činností ve výstavbě a následným prováděným staveb. V uvedených oborech se věnujeme gabionovým konstrukcím, protihlukovým stěnám, betonovým konstrukcím a dopravním stavbám. Při jednání s klientem se snažíme propojit zkušenosti získané při návrhu optimálního technického řešení daného díla se zkušenostmi z realizací staveb. Výsledkem je stavba efektivní z technického i ekonomického hlediska.

Více informací...
Projektování staveb

Projektování staveb

Gabionové konstrukce, Protihlukové stavby,
Betonové konstrukce, Dopravní stavby

Více informací...
Gabionové konstrukce

Gabionové konstrukce

Zabýváme se návrhem, zpracováním projektové dokumentace pro veškeré prvky z gabionových konstrukcí. Specializujeme se výhradně na gabiony z bodově svařovaných sítí. Využití gabionových konstrukcí dělíme na dva hlavní směry viz. níže.

Speciální zemní konstrukce:

 • opěrné, zárubní gabionové stěny
 • protierozní opatření, gabionové matrace
 • armované svahy
 • sanace sesuvů
 • vodohospodářské stavby
 • gabionové obklady
 • protihlukové stavby

Venkovní architektura:

 • gabionové oplocení
 • zahradní prvky
Více informací...

Projektování staveb

 • Rekonstrukce PHS na kom. I/6 Karlovy Vary – Pobřežní (protihluková stěna)
 • Rekonstrukce SO 703 – PHS vpravo, km 2,850-3,950, D6 Tisová – Kamenný Dvůr (protihluková stěna)
 • Umístění svodidel na silnici I/6 v Karlovarském kraji (ocelová svodidla)
 • Opěrná stěna, terénní úpravy na p.č. 3970/25, k.ú. Sokolov (gabionová stěna)
 • Opěrná stěna, obchodní centrum Hranice u Aše (gabionová stěna)
 • Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a pěší Kraslice – Hraničná (cyklostezka)
 • Odvodnění komunikace I. třídy č. I/21 k.ú. Dřenice u Chebu (sestava lapolů, retenčních nádrží)
 • Výstavba sjezdu do porostu 820E-6 a 820E-6a (dopravní sjezdy)
 • Úprava odvodnění komunikace I/13, Boč (návrh dodatečného odvodnění)
 • Úprava odvodnění dálnice D6, most ev. č. D6-069 (sanace odvodnění)
 • Sanace sesuvu zemního tělesa kom. D6, km 156,500 (sanace sesuvu)
 • Sjezdy a rekonstrukce Mysliveckých skládek, revír Přimda (dopravní sjezdy)
 • Statické zabezpečení komunikace Na stráni v Kraslicích (gabionová stěna, pilotové zakládání)
 • I/25 Jáchymov Lázně - okružní křižovatka (mikropilotová stěna, velkoplošná oprava komunikace, sanace skalního masivu a stávající betonové stěny)
 • Úprava odvodnění dvorního traktu v ulici Hradební 16, Cheb (gabionová stěna)
 • D6 protihluková bariéra (protihluková stěna)
 • I/21 most 21-028 Dlouhé Mosty – obklad podpěr (gabionový obklad mostních podpěr)
 • Obytná zóna na p.č. 1223/13 v k.ú. Kraslice – Horní předměstí (dopravní řešení, gabionová stěna)
Více informací...

Kontakt

NEUTRA PROJECT, s.r.o.

IČO: 03638014
DIČ: CZ03638014
Žírovice 175, 350 02
Františkovy Lázně

Mob. +420 775 993 554
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací...
Realizace staveb

Realizace staveb

Gabionové konstrukce, Protihlukové stavby

Více informací...
Protihlukové stavby

Protihlukové stavby

U protihlukových staveb se specializujeme na navrhování protihlukových clon umístěných na silničním pozemku, silničních objektech a podél pozemních komunikací. Protihlukovou stavbou rozumíme zařízení pro snížení hluku silničního provozu, které zabraňuje přímému přenosu zvuku vzduchem.

Podle stavebně-technického řešení PHS dělíme:

 • protihlukové stěny standardní
 • protihlukové stěny na mostech, opěrných zdech, svodidlech
 • protihlukové stěny kombinované se zelení
 • polovegetační stěny
 • zemní valy kombinované se stěnou
 • mobilní PHS
Více informací...

Naše činnost - úvodní text - modul na home

Více informací...
Betonové konstrukce

Betonové konstrukce

U betonových konstrukcí se zaměřujeme na návrh prvků pro statické zajištění komunikací, cest pro pěší. Jedná se především o železobetonové prvky v kombinaci s mikropilotami, železobetonové úhlové stěny, pilotové stěny.

Více informací...

Reference - úvodní text - modul na home

Více informací...
Dopravní stavby

Dopravní stavby

Zabýváme se projektováním drobných až středně velkých dopravních staveb. Mezi zájmové oblasti patří:

 • pozemní komunikace
 • lesní a polní cesty
 • křižovatky
 • parkoviště
 • komunikace pro pěší
 • sjezdy
Více informací...
Gabionové konstrukce

Gabionové konstrukce

Hlavním oborem výstavby jsou gabionové stavby. Využití gabionových konstrukcí dělíme na dva hlavní směry viz níže.

Speciální zemní konstrukce:

 • opěrné, zárubní gabionové stěny
 • protierozní opatření, gabionové matrace
 • armované svahy
 • sanace sesuvů
 • vodohospodářské stavby
 • gabionové obklady
 • protihlukové stavby

Venkovní architektura:

 • gabionové oplocení
 • zahradní prvky

Při výstavbě konstrukcí z gabionových košů se opíráme o optimální návrh příčného řezu, výškového a směrového vedení stěny. Jelikož máme dlouholeté zkušenosti s návrhem a následnou realizací gabionových stěn, nesnažíme se tento systém aplikovat na všechny zastižené situace, ale navrhneme optimální způsob řešení pro každou stavbu zvlášť.

Více informací...
Realizace staveb - Reference - modul na home

Realizace staveb - Reference - modul na home

Realizace staveb

Gabionové konstrukce, Protihlukové stavby

Více informací...
Výstavba gabionového obkladu a gabionového oplocení. Výška obkladu vč. oplocení je 1,50m – 7,00m.

CS Kaufland Modletice - rozšíření areálu I

Více informací...
Protihlukové stavby

Protihlukové stavby

Zabýváme se rekonstrukcí stávajících protihlukových stěn, výměnou poškozených a nevyhovujících stěnových výplní, montáží panelů u nových stěn.

Více informací...
Projektování staveb - Reference - modul na home

Projektování staveb - Reference - modul na home

Projektování staveb

Gabionové konstrukce, Protihlukové stavby,
Betonové konstrukce, Dopravní stavby

Více informací...
CS Kaufland Modletice - rozšíření areálu II

CS Kaufland Modletice - rozšíření areálu II

Více informací...
Rekonstrukce tenisových kurtů Aš I

Rekonstrukce tenisových kurtů Aš I

Více informací...
Opěrná stěna Kamenice

Opěrná stěna Kamenice

Více informací...
Zárubní stěna, oplocení Stará Role I

Zárubní stěna, oplocení Stará Role I

Více informací...
Zárubní stěna, oplocení Stará Role II

Zárubní stěna, oplocení Stará Role II

Více informací...
Zárubní stěna Všeboř

Zárubní stěna Všeboř

Více informací...
Zárubní stěna Karlovy Vary

Zárubní stěna Karlovy Vary

Více informací...
Opěrná stěna Hrušková

Opěrná stěna Hrušková

Více informací...
Opěrná stěna OC Sokolov

Opěrná stěna OC Sokolov

Více informací...
Zárubní stěna Aš, Nedbalova ul.

Zárubní stěna Aš, Nedbalova ul.

Více informací...
Obchvat Lubenec - D6

Obchvat Lubenec - D6

Více informací...
Rekonstrukce opěrné stěny Tatrovice

Rekonstrukce opěrné stěny Tatrovice

Více informací...
Sanace gabionové stěny Tatrovice

Sanace gabionové stěny Tatrovice

Více informací...

Kontakt

 • NEUTRA PROJECT, s.r.o.

  IČO: 03638014
  DIČ: CZ03638014
  Žírovice 175, 350 02
  Františkovy Lázně

  Mob. +420 775 993 554
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Napište nám

Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Zadejte prosímVaše jméno a příjmení.
Zadejte prosím Vaše telefonní číslo.
Invalid Input
Zadejte prosím Vaši e-mailovou adresu.
Položky označené (*) je nutné vyplnit.
Zadejte prosím předmět Vaší zprávy.
Napište nám zprávu!
Invalid Input
Odeslat